- El Pont Cooperativa de Lletres - https://www.elpontdeleslletres.cat -

Jordi Colonques: «Món animal»