- El Pont Cooperativa de Lletres - https://www.elpontdeleslletres.cat -

«Un pont sobre el meridià»

[1]
Per Josep Palomero
«Quadernos», El Periódico Mediterráneo, 20 de maig de 2012

Autor: Diversos [2]
Onada Edicions [3], Benicarló, 2012

El setembre de 2010, un grup d’uns quaranta escriptors castellonencs es va constituir en una cooperativa de lletres que van anomenar El Pont, per la voluntat de conformar a través de la seua activitat literària, publicista i publicitària, un vincle comarcal al nord del país. Tenen una web molt ben feta (elpontdeleslletres.cat [4]) que proporciona informació sobre els seus integrants i les activitats que porten a terme. Han elegit una junta directiva i han establit la seu a l’Aula Museu Carles Salvador de Benassal, com a homenatge a l’admirat mestre i poeta. A banda d’intervindre en distintes fires del llibre, de fer promocions d’obres pròpies i d’impulsar activitats conjuntes, el primer projecte literari comú –que, en part, recorda l’activitat de «Ofèlia Dracs» i «Unai Siset»– ha estat publicar tretze relats protagonitzats per personatges situats en llocs i ambients actuals de les comarques castellonenques, a què tracten de referir-se en el títol, en mencionar precisament el meridià de Greenwich com a línia de referència. El projecte [5] és prometedor i pot ser una plataforma útil per al col·lectiu associat. Les narracions d’aquest volum són ben atractives.