Lluís Meseguer

Lloc i any de naixement

 • Herbers, 1953

Nom complet

 • Lluís Bartomeu Meseguer Pallarés

Nom de ploma

 • Lluís Meseguer

L’autor

Ressenya biogràfica

Va nàixer a Herbers (Els Ports de Morella), 1953. Cursà estudis al Seminari de Tortosa, a la Universitat Autònoma de Barcelona, i es doctorà en la Universitat de València. Exercí de professor d’Instituts d’Ensenyament Mitjà (1978-1984: IB Abat Oliba, IB Penyagolosa, IB Vicent Sos Baynat), a la Universitat de València (1984-1990), i finalment de la Universitat Jaume I (des del 1990). Investigador universitari, és membre de Xarxes temàrtiques ineruniversitàries de l’especialitat. També forma part del Grup d’Investigació “Llengües i cultures europees i nous llenguatges literaris i audiovisuals”. Ha dirigit tres Tesis de Doctorat i ha realitzat estades de recerca a Barcelona (Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra) i Moscou (Universitat Lomonóssov). També ha estat professor de Masters a Argentina (Universitat Nacional de San Juan) i Cuba (Universitat de Oriente). És organitzador i participant en congressos i simposis de l’especialitat, en unes vint Universitats de tot el món, i autor d’uns cent articles especialitzats sobre literatura.

L’obra

Obra publicada

D’investigació lingüística i literària

 • «Bernat ARTOLA, Obres Completes» [edició, introducció i notes], 3 vols., Ajuntament de Castelló, Castelló de la Plana, 1983.
 • «Josep PASCUAL, Tombatossals» [edició, introducció i notes], Ed. Tres i Quatre, València, 1988
 • «Cultura i literatura a Castelló de la Plana: Bernat Artola Tomàs (1904-1958)», edició en microfitxa (Tesi de doctorat), Universitat de València, Servei de Publicacions, València, 1991
 • «La crítica referencial», Universitat de València-Col.legi Universitari de Castelló, Col.lecció Millars-Filologia, Castelló de la Plana/València 1991.
 • «Bernat ARTOLA, Antologia poètica» [edició i pròleg], Consell Valencià de Cultura, València, 1992. Pròleg: “Bernat Artola: símbols i paraules” (pp. 9-53).
 • «Bernat Artola: la terra i les passions», pròleg Germà Colón, Diputació de Castelló, Castelló de la Plana, 1993.
 • «Literatura oberta», Pròleg Joaquim Molas, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1997.
 • «Castelló literari», Publicacions de la Universitat Jaume I-Diputació de Castelló, Castelló de la Plana, 2003
 • «Antologia d’escriptors castellonencs», Acadèmia Valenciana de la Llengua, València, 2009

De creació literària

 • «Les veus del vent» (poesia), Diputació de Castelló, Castelló de la Plana, 1984.
 • «Vesprades de Moscou», Ed. Thassàlia, Barcelona, 1995.
 • «L’optimista», Ed. Thassàlia, Barcelona, 1997.
 • «Tardor a Llareggub» (poesia), amb Antoni Albalat, Ed. Aguaclara, Alacant, 1999
 • «El optimista», Ed. Ellago, Castelló de la Plana, 2008
 • «Fortuny Venise» (libretto d’òpera), 2009.

Obra traduïda

 • «Josep Pascual Tirado, Tombatossals», amb M. Àngels Corbaton, Ed. Ellago, 2005 (del valencià al castellà)
 • «El optimista», Castelló de la Plana, Ed. Ellago, 2008.
 • «Fortuny Venise» (libretto d’òpera), 2009.

Articles especialitzats

 • 1. “A l’ombra de Bernat Artola”, València, L’Espill, XVI,1982, pp. 77-81
 • 2. “Lectura d’Elegies”, Castelló de la Plana, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura.Suplemento Literari, I, 1983, pp. 9-14
 • 3. “Un vinarossenc i el temps”, Benicarló, Butlletí del Centre d’Estudis del Maestrat, II, 1983, pp. 53-56
 • 4. “Tres romanços de Coratxà”, B.C.E.M., IV, 1983, pp. 75-80
 • 5. “De l’amor a la mort. Per a la lectura del poema XIII d’Ausiàs March”, Miscel.lània de textos en homenatge a les Normes de Castelló, Castelló de la Plana, Col.legi Universitari de Castelló, 1984, pp. 49-56
 • 6. “Amor. Per a la lectura d’un poema d’Ausiàs March”, B.S.C.C. Suplemento Literario, IV, 1984, pp. 1-8
 • 7. “El nom del baladre. Per a la lectura de Mor una vida es trenca un amor de Joan Pla”, Castelló de la Plana, Butlletí del Centre d’Estudis de la Plana, II, 1985, pp. 61-72
 • 8. “Avantguarda i subjectivitat. Lectura de Cazador en el alba de Francisco Ayala”, Castelló de la Plana, Millars. Filologia , VIII, 1985, pp. 19-34
 • 9. “Literatura” en Guia Bibliogràfica de la Comarca dels Ports, Morella, Grup d’Estudis dels Ports, 1990, pp. 41-49.–Reproducció: “Guia bibliogràfica comentada d’estudis sobre la comarca dels Ports.-Àrea de Literatura”, B.C.E.M. , XXVIII, 1989, pp. 83-87
 • 10. “Ferran Puig, concepte i imatge” (article i edició dels poemes de Ferran Puig), Castelló de la Plana, Anuario del Ateneo de Castellón 1989-90, III, 1990, pp. 69-75
 • 11. “Introducció” a: Joan PLA, Mor una vida, es trenca un amor, Alzira, Ed. Bromera, 1990, pp. 9-26
 • 12. “Poesia inèdita de Bernat Artola”, Castelló de la Plana, B.S.C.C., LXVI, 1990, pp. 681-713
 • 13. “La querelle valenciana de la literatura catalana”, DD. AA., Miscel.lània Joan Fuster, vol. IV, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1991, pp. 5-26
 • 14. “La Plana: comarca i literatura”, dins II Congrés d’Història i Filologia de la Plana, Nules, Ajuntament de Nules, 1992, pp. 189-201
 • 15. “L’estètica i la crítica en escrits efímers de Bernat Artola”, DD. AA., Miscel.lània Sanchis Guarner, II, Universitat de València (Departament de filologia Catalana)-Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1992, pp. 359-387
 • 16. “La invenció literària del paisatge: la toponímia en l’obra de Bernat Artola i de Josep Pascual Tirado”, dins Actes del Setzè Col.loqui General de la Societat d’Onomàstica, Castelló de la Plana, Universitat Jaume I-Societat d’Onomàstica, 1992, vol. II, pp. 555-562
 • 17. (Coautors: Manuel Garcia Grau i Josep M. Sanabdon) Pròleg i antologia: DD. AA., Poetes del nord, Castelló de la Plana, Universitat Jaume I-Agrupació Borrianenca de Cultura, 1992
 • 18. “La cultura de los años treinta”, fascicle de DD. AA., Historia de Castellón, en Levante de Castellón , 20.06.93 (pp. 632-640)
 • 19. “Retòrica i sinceritat: Carles Salvador i la poesia”, dins Escola catalana, núm. 303, octubre 1993, pp. 28-30
 • 20. “Joan Fuster, assagista”, dins Homenatge universitari a Joan Fuster, València, Universitat de València, 1993, pp. 99-109
 • 21. “Paraules per Enric Soler Godes”, dins Jornades de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans a Castelló, Barcelona-Castelló de la Plana, Institut d’Estudis Catalans-Publicacions de la Universitat Jaume I, 1993, pp. 11-19
 • 22. “Onomàstica literària: sobre la designació literària de la toponímia”, dins Actes del Congrés d’Onomàstica. XVII Col·loqui General de la Societat d’Onomàstica, Barcelona, Societat d’Onomàstica, 1993, pp. 353-366
 • 23. “Bob Dylan i Raimon: la metàfora del vent”, dins Metàfora i creativitat. Actes de les Jornades sobre la Metàfora (Universitat Jaume I, desembre del 1993), Castelló de la Plana, Publicacions de la Universitat Jaume I, 1994, pp. 57-68
 • 24. “Les idees literàries”, dins Homenatge a Joan Fuster, València, Consell Valencià de Cultura, 1994, pp. 193-215
 • 25. “Horitzons i fronteres: la literatura catalana des de la Universitat”, dins Ensenyament i Aprenentatge de Llengües, Castelló de la Plana, Publicacions de la Universitat Jaume I, 1994, pp. 161-181
 • 26. “La literatura y las fiestas de Castelló de la Plana”, fascicle de DD. AA. Festa. Historia de las fiestas de Castelló, num. 31 (pp. 361-372), Levante de Castellón, 29-XII-1994
 • 27. “El Fuster literari”, dins La Cultura catalana tra l’Umanesimo e il Barocco. Atti del V Convegno dell’Associazione Italiana di Studi Catalani, Padova, Editoriale Programma-Università degli Studi di Venezia, 1994, pp. 439-462
 • 28. (Coautor: Joan Garí) “Publicitat & Música. La metàfora en els nous discursos literaris catalans”, en Catalan Review, VIII, 1-2, 1994, pp. 161-192
 • 29. “Els Ports i la Literatura”, capítol del llibre: Grup d’Estudis dels Ports, La comarca dels Ports, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1995, pp. 125-133
 • 30. “Del Formalismo a la Semiótica en Rusia”, Actas del IV Congreso de Rusistas de España, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1995, pp. 52-61
 • 31. (Coautor: Joan Garí) “Metàfora i fraseologia en el discurs costumista”, dins Caplletra, 18: Fraseologia, València, Institut de Filologia Valenciana, 1995, pp. 133-163
 • 32. “Les metàfores de la Nova Cançó”, Actes del Desè Col.loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, vol. I, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat-Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, 1995, pp. 351-371
 • 33. “La invenció de Castelló de la Plana”, Miscel·lània Germà Colón, V, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1996, pp. 171-182
 • 34. “Història del desig. Notes a propòsit de Borja Papa de Joan Francesc Mira”, Revista de Catalunya, nº 109, 1996, pp. 140-156
 • 35. “Alguns documents de literatura oral d’Herbers”, dins Butlletí d’Amics de Morella i comarca, XIV, 1994-95, 1996, pp. 52-69
 • 36. “Una aportació lingüística per a la història i la crítica de la literatura catalana (Nota sobre Elements de lingüística per al discurs literari, de Dominique Maingueneau i Vicent Salvador)”, en Els Marges, 55, 1996, pp. 109-112
 • 37. “La dama oculta. Identitat i anonimat de María Lejárraga”, Asparkía, 7, Universitat Jaume I, 1997, pp. 137-141
 • 38. “Paraules de Miquel. Introducció a un estudi definidor de Miquel Peris Segarra”, dins Manuel García Grau, De Castelló a Ítaca. L’univers poètic de Miquel Peris i Segarra, Castelló de la Plana, Ajuntament de Castelló, 1997, pp. 7-11
 • 39. “La poètica de Carles Salvador i la generació de 1930”, dins Caplletra, 16: Carles Salvador i la seua època, 1997, pp. 127-150
 • 40. “Literatura i nacionalitat”, dins Katalonskaia Kultura vtxera i segodnia, Moscou, Universitat Lomonóssov-Ed. Agraf, 1997, pp. 45-54
 • 41. “El Romanticisme i els folkloristes catalans”, Actes del Col.loqui sobre el Romanticisme, Vilanova i la Geltrú, Biblioteca Museu Víctor Balaguer, 1997, pp. 193-203
 • 42. “Ausiàs March a la ciutat. Nota sobre erudició i poesia a Castelló de la Plana”, Abalorio, nº 24-25, 1997, pp. 57-63
 • 43. “La vie en rose. De la chanson a la cançó”, dins Les literatures catalana i francesa al llarg del segle XX, València, Universitat de València, 1997, pp. 209-227
 • 44. “Pragmàtica literària: el sentit de l’obra narrativa d’Àngel Sànchez Gozalbo”, V Congrés d’Història i Filologia de la Plana, Nules, Ajuntament de Nules, 1998, pp. 463-476
 • 45. “Tombatossals: les aventures i la veu dels segles”, introducció a Josep Pascual, Tombatossals, València, Ed. Tres i Quatre, 1998, pp. 7-14
 • 46. Article-ressenya sobre Joaquim Molas, Obra crítica, I, Barcelona, Ed. 62, 1995, dins Catalan Review, XI, 1-2, 1998, pp. 251-256
 • 47. “Cròniques dels designis de l’amor. Nota de lectura” a Joan Francesc MIRA, Quatre qüestions d’amor, València, Ed. Tres i Quatre, 1998, pp. 7-14
 • 48. “Pragmàtica de la cita en l’escriptura breu de Mercè Rodoreda”, Actes del I Simposi Internacional de narrativa breu, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1998, pp. 417-437
 • 49. “La Nova Cançó i l’escriptura lírica”, Caplletra, 22, 1998, pp. 169-184
 • 50. “Nacionalitat i qualitat en la crítica literària catalana contemporània. El cas valencià”, La Sardegna e la presenza catalana nel Mediterraneo, Cagliari, Cooperativa Universitaria Editrice Cagliaritana, 1998, vol. II, pp. 378-392
 • 51. “La literatura de Castelló de la Plana”, dins La ciudad de Castellón de la Plana, Castelló de la Plana, Ajuntament de Castelló, 1999, pp. 389-399
 • 52. “La literatura, fàbrica verbal de símbols”, Escola catalana, n º 358, 1999, pp. 13-14
 • 53. “La cançó. Oralitat i literatura: aspectes de la cançó popular catalana antiga i moderna”, Actes de l’Onzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, Mallorca, Universitat de les Illes Balears-Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1999, pp. 259-282
 • 54. “Panorama actual y futuro de la literatura valenciana”, Hispanorama, nº 84, 1999, pp. 48-54
 • 55. “Horitzons contra fronteres. Tradició i modernitat en la literatura catalana contemporània”, Rússia i Catalunya. Primeres Jornades de cultura catalana a Sant Petersburg, Barcelona, Departament de Cultura de la Generalitat de Cataluna, 1999, pp. 83-88
 • 56. “Els temps que corren. Propostes per a la creació literària al País Valencià del segle XXI”, dins Creació literària al País Valencià. Problemes i propostes, Barcelona, Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, 2000, pp. 49-70
 • 57. “Poesia i pensament.¿Una tendència de la poesia catalana?”, Col·loqui Miquel Martí i Pol, Vic, Ed. Eumo, 2000, pp. 47-66
 • 58. “Els Ports de Morella: comarca i literatura”, Actes de la XL Assemblea Intercomarcal d’Estudiosos, Castelló de la Plana, Diputació de Castelló, 2000, pp. 484-515
 • 59. “Per un llenguatge poètic. Tradició i avantguarda en la crítica catalana dels anys vint i trenta”, De viva veu. Beiträge zur katalanischen Literatur, Titz, Axal Lenzen, 2000, pp. 103-112
 • 60. “La cultura literària valenciana abans i després del 1898”, dins 1898: entre la crisi d’identitat i la modernització, vol. I, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2000, pp. 161-181
 • 61. “Llenguatge dramàtic i fraseologia (A propòsit del teatre de Joan Brossa)”, El discurs prefabricat. Estudis de fraseologia teòrica i aplicada, Castelló de la Plana, Publicacions de la Universitat Jaume I, pp. 373-388
 • 62. “Les obres i l’estil d’Enric Soler i Godes”, dins Enric Soler Godes: l’escola i la cultura, Castelló de la Plana, Publicacions de la Universitat Jaume I, 2001, pp. 19-48
 • 63. “El llibre del sexe, la poesia i l’empresa”, (ressenya de: Sebastià Serrano, Comprendre la comunicació, Barcelona, Ed. Proa, 2000), L’Espill, núm. 6, 2000, pp. 178-183
 • 64. “Exili i comunicació literària. Reflexió provisional sobre Diego Perona Martínez”, Sesenta años después. Las literaturas del exilio republicano de 1939, vol. I, Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona-GEXEL, 2000, pp. 105-108
 • 65. Articles “Arts plàstiques”, “Cultura tradicional”, “Música”, “Esports i lleure” i “Turisme”, d’Enciclopèdia de la Llengua Catalana, Barcelona, Ed. 62, 2001, pp. 275-283
 • 66. “La literatura siempre es multilingüe. Reflexión sobre la diversidad en la literatura desde el mundo hispánico”, Escribir entre dos lenguas / Escriure entre dues llengües, Kassel, Reichenberger, 2002, pp. 1-14
 • 67. (Amb Maria Àngels Corbatón) Estudi introductori a Joan Jesús Pla, Mor una vida es trenca un amor, Alzira, Ed. Bromera, 2002, pp. 7-35
 • 68. “La crítica: de la teoria a la vida”, dins Anuari de l’Agrupació Borrianenca de Cultura, monogràfic Criticar no és ofendre. L’estat de la crítica literària entre segles, Borriana, Agrupació Borrianenca de Cultura, 2002, pp. 7-18
 • 69. “Poesia i pensament de Vicent Salvador”, L’aiguadolç, 27, 2002, pp. 31-46
 • 70. “La poesia de Josep Bernat i Baldoví com a crònica i com a representació”, Bernat i Baldoví i el seu temps, València, Universitat de València, 2002, pp. 363-381
 • 71. “Literatura catalana i llenguatges de l’espectacle: una presentació”, Caplletra, 33, 2002, pp. 9-22
 • 72. “Convivència de codis al teatre de Joan Brossa”, Caplletra, 33, 2002, pp. 137-148
 • 73. “Sobre les musicacions populars de poesia (March segons Raimon)”, Miscel.lània d’homenatge a Joaquim Molas, Barcelona, Universitat de Barcelona, 2003, vol. II, pp. 705-719
 • 74. (Versió corregida i augmentada de 64) “Vida i obra de Diego Perona Martínez”, en Diego Perona, Obras literarias, Castelló de la Plana, Ajuntament de Castelló, 2003, pp. 11-26
 • 75. “Nova Cançó i escriptura lírica”, Catalan Review, XVII, 1, 2003, pp. 79-91
 • 76. “Comarca i figuració literària”, Jornades de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans a Morella, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2006, pp. 77-98
 • 77. “Enric Soler i Godes: l’escola i la cultura”, dins Valencià a l’escola. Memòria i testimoni, Gandia, CEIC Alfons el Vell-Universitat de València, 2007, pp. 89-103
 • 78. “Recerca, assaig, literatura”, dins L’obra literària de Manel Garcia Grau, Castelló de la Plana, Ajuntament de Castelló, 2007, pp. 131-147
 • 79. Els escriptors castellonencs del primer terç del segle XX i les Normes del 32, València, Publicacions de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, 2007, pp. 284-285, 304-305, 330-331, 340-341, 344-345
 • 80. “La Plana: comarca i cultura”, dins La llengua d’acollida. La llengua a Europa i la integració lingüística a la Plana, València, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, 2007, pp. 173-176
 • 81. “Temes i estil de la literatura de Joan Francesc Mira”, dins El món i l’obra de Joan Francesc Mira, València, Ed. Denes, 2008, pp. 137-151
 • 82. (Reproducció de 81) “Temes i estil de la literatura de Joan Francesc Mira”, dins Miscel.lània en honor a Joan Francesc Mira, Castelló de la Plana, Universitat Jaume I, 2008, pp. 207-220
 • 83. “Convivència de codis en l’obra de Manuel Molins”, dins Teatre, passions i (altres) insolències, València, Universitat de València, 2008, pp. 183-200
 • 84. “Les veus de la memòria. Nota sobre cultura d’Europa i nacionaliat literària”, dins La Méditerranée et la culture du dialogue. Lieux de rencontre et de mémoire des Européens, Bruxelles, P.I.E., Peter Lang, 2008, pp. 237-247
 • 85. “Les connexions de la intel·lectualitat castellonenca de la República amb Barcelona”, dins Jornades de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans a Castelló de la Plana en homenatge a les Normes de Castelló, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2008, pp. 11-20
 • 86. (Amb Josep Palomero, reproducció parcial de 85) “Presentació” a Els escriptors castellonencs i les Normes del 32, Barcelona, Biblioteca de Catalunya-Acadèmia Valenciana de la Llengua, 2008, pp. 7-15
 • 87. “Memoria y escritura de Max Aub (Nota desde Castelló de la Plana)”, El correo de Euclides, 3, 2008, pp. 121-123
 • 88. “Literatura catalana i migració”, dins Els processos migratoris a les terres de parla catalana, Barcelona, Publicacions de la Coordinadora de Centres d’estudis de parla catalana, 2009, pp. 685-694
 • 89. “Castelló de la Poesia contemporània”, La lletra ferida, Castelló de la Plana, Associació Cultural Colla Rebombori, 2010, pp. 9-16
 • 90. “Presentació. Història local”, dins Sergi Beser et al. (2010): Verba manent. Estudios y ensayos literarios, Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, pp. 495-500.
 • 91. (Amb Manuel Martí i Maria Àngels Corbatón) “La literatura como material de enseñanza-aprendizaje en contexto multilingüe, con ejemplos de varios niveles educativos”, en Manuel Martí coord., Situación actual y perspectivas de futuro del aprendizaje permanente, [format DVD] València, Ed. Diputació de València-Edicions del CRC, pp. 87-101.
 • 92. “La ciutat literària de Joan Francesc Mira”, en De Benedetto, N., Ravasini, I. (eds.), Da Papa Borgia a Borgia Papa. Letteratura, lingua e traduzione a Valencia, Lecce, Pensa Multimedia, 2010, pp. 361-381.
 • 93. “Llengua i literatura dels exiliats de Castelló”, en Meseguer, L., Fortuño, S., Nos, E., Porcar, J.L. eds. (2010): La cultura exiliada, Castelló de la Plana, Universitat Jaume I-Diputació de Castelló, pp. 253-276.

Publicacions: Edició de textos, dramatúrgia i altres publicacions

Edició de textos (A més dels Llibres núm. 1, 2, 4, 5 i 9)

 • 1. (Amb Rafael Alemany i Antoni Ferrando) DD. AA., Actes del Novè Col.loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, 3 volums, Publicacions de l’Abadia de Montserrat-Universitat d’Alacant-Universitat de València-Universitat Jaume I, 1993
 • 2. DD. AA., Metàfora i creativitat. Actes de les Jornades sobre la Metàfora (Universitat Jaume I, desembre del 1993), Castelló de la Plana, Publicacions de la Universitat Jaume I, 1994
 • 3. (Amb Jesús Bermúdez i Mary Farrell) DD. AA., Subjecte i creativitat. Actes de les Jornades sobre Subjecte i creativitat (Universitat Jaume I, desembre del 1994), Castelló de la Plana, Publicacions de la Universitat Jaume I, 1995
 • 4. (Amb Maria Àngels Corbatón) Josep Pascual, Tombatossals, València, Ed. Tres i Quatre, 1997
 • 5. (Amb Maria Luisa Villanueva) DD. AA. Intertextualitat i recepció, Castelló de la Plana, Publicacions de la Universitat Jaume I, 1998
 • 6. (Amb Santi Cortés) Enric Soler i Godes: l’escola i la cultura, Castelló de la Plana, Publicacions de la Universitat Jaume I, 2001
 • 7. Revista Caplletra (IIFV), núm. 33, 2002: monogràfic Literatura catalana i espectacle
 • 8. Revista Anuari de l’Agrupació Borrianenca de Cultura, 2002: monogràfic Criticar no és ofendre. La crítica entre segles
 • 9. Diego Perona, Obras literarias, Castelló de la Plana, Ajuntament de Castelló, 2003
 • 10. (Amb Ferran Carbó i Enric Balaguer) DD. AA., Vicent Andrés Estellés, València, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, 2004
 • 11. (Amb Joan Andreu, Vicent Pitarch i Vicent Salvador) DD. AA. La llengua i la literatura: història i actualitat, Barcelona-Castelló de la Plana, Institut d’Estudis Catalans-Universitat Jaume I, 2004
 • 12. (Amb Maria Àngels Corbatón) Josep Pascual Tirado, Tombatossals, Castelló de la Plana, Ed. Ellago, 2005
 • 13. (Amb Emili Casanova i Albert Hauf) DD. AA. El món i l’obra de Joan Francesc Mira, València, Ed. Denes, 2008
 • 14. (Amb J. Bermúdez, R. Montanyés i V. Salvador) DD. AA., Miscel.lània d’homenatge a Joan Francesc Mira, Castelló de la Plana, Universitat Jaume I, 2008
 • 15. (Amb Josep Palomero) DD. AA., Els escriptors castellonencs i les Normes del 32, Barcelona, Biblioteca de Catalunya-Acadèmia Valenciana de la Llengua, 2008
 • 16. (Amb S. Fortuño, E. Nos, J.L. Porcar) DD. AA., La cultura exiliada, Castelló de la Plana, Universitat Jaume I-Diputació de Castelló, 2010

Treballs de dramatúrgia

 • 1. Dramatúrgia: Adaptació de textos de Bertolt Brecht, Castelló de la Plana, 1976, per al Grup TIO
 • 2. Dramatúrgia (en col·laboració amb Antonio Rebolledo): Textos de Slawomir Mrozek, Witold Gombrowicz, Tadeusz Rozewicz y Stanislaw Witkiewicz, espectacle Oh dolça pruneta…! (Vint-i-quatre hores al jardí familiar, Castelló de la Plana, 1980, per a Espiral Col·lectiu de Teatre
 • 3. Dramatúrgia (en col·laboració amb Antonio Rebolledo i Xavier Gonzàlez): Textos d’Alfred Jarry, espectacle Ubú. Farsa èpica en quatre acte, Castelló de la Plana, 1980, per a Espiral Col·lectiu de Teatre
 • 4. Dramatúrgia (en col·laboració amb Pep Cortés i Empar Claramunt): Textos de Dario FO, espectacle Qui vol un miraclet, Castelló de la Plana, 1984, per a Universal Còmics
 • 5. Dramatúrgia (en col·laboració amb Carles Pons): Espectacle inèdit Futuratur, Castelló de la Plana, 1986, per a Universal Còmics
 • 6. Dramatúrgia, textos i coordinació de l’espectacle Miquel. Versos i memòria de Miquel Peris Segarra, Castelló de la Plana, desembre 1992
 • 7. (Adaptació de la traducció de Miquel Desclot) Història d’un soldat de Charles F. Ramuz i Igor Stravinski, per a l’Aula de Teatre Carles Pons de la Universitat Jaume I, 2001

Traduccions

 • 1. (Còmic, versió catalana) Charles Perrault, La bella dorment, Bilbao, Ed. Fher, 1976
 • 2. (Escena dramàtica, versió catalana, amb Empar Claramunt) Dario Fo, “La matança dels innocents” Castelló de la Plana, B.S.C.C. Suplemento Literario , I, 1983, pp. 46-52
 • 3. (Escena dramàtica, versió catalana) “El xocolate (Estampa basada en paraules de Slawomir Mrozek)”, Castelló de la Plana, B.S.C.C. Suplemento Literario, III, 1983, pp. 64-68
 • 4. (Escena dramàtica, versió catalana) “La pruneta (Estampa basada en paraules de Tadeusz Rozewicz)”, Benicarló, Raval de Lletres, V, 1984
 • 6. (Llibre, versió castellana, amb Maria Àngels Corbatón) Josep Pascual Tirado, Tombatossals, Castelló de la Plana, Ed. Ellago, 2005, 121 pp. ISBN 84-95881-72-1
 • 7. (Libretto d’òpera, versió castellana) Fortuny Venise, DVD, Castelló de la Plana, Prod. Metrònom, 2010.

Altres publicacions (no inclou els articles de premsa diària)

 • 1. “Definicions”, Castelló de la Plana, B.S.C.C. Suplemento Literario , II, 1983, p. 52
 • 2. “Planys, cançons i una nadala. Poemes de Bernat Artola”, en: Matilde Salvador, Cançons per a veu i piano, València, Institució Alfons el Magnànim, 1984, pp. 11-12
 • 3. “Bernat Artola i la Poesia”, Castelló de la Plana, Boletín de la Asociación Castellonense de Amigos de la Poesía, 1984, pp. 11-12
 • 4. Pròleg: “Flors a Madona Santa Maria del Lledó”, en: Serenata a la Mare de Déu, Castelló de la Plana, Ajuntament de Castelló, 1985, pp. 5-10
 • 5. “Eironeia. Discursos de la llibertat i la bellesa”, en: Miquel López Crespí, Tatuatges, Vila-real, Ajuntament de Vila-real, 1986, pp. 3-18
 • 6. Pròleg: “Paraules d’agraïment”, en: Manuel Grau, Herbés, Castelló de la Plana, Diputació de Castelló, 1986, pp. 9-11
 • 7. “Paraules de treva. Lectura de Treva d’hivern de Josep Igual”, Benicarló, Passadís, I, 1987, pp. 24-27
 • 8. Pròleg: “Quintet per a un quadern”, en: Manuel Garcia, Quadern d’estances, València, Conselleria de Cultura, 1988, pp. 7-14—(Reproducció) Pròleg: “Quintet per a un quadern”, en: Manuel Garcia, Quadern d’estances, València, Ed. de la Guerra, 1991, pp. 5-11
 • 9. Narració: “El viatge de Sans d’Ursins”, València, Batlia, VII, 1987, pp. 69-75
 • 10. Ressenya: Joan Esteve, Liber Elegantiarum, ed. Germà Colon, Castelló de la Plana, Inculca, 1988, en: Castelló de la Plana, B.S.C.C. , LXV, 1989, pp. 161-162
 • 11. Pròleg: “Vol de paraules”, en: Antoni Albalat, Aviram espars, Vila-real, Ajuntament de Vila-real, 1989, pp. 9-12
 • 12. Pròleg: “Mediterráneo, cinquanta anys de Literatura a Castelló de la Plana”, en: DD. AA., Les veus del temps, Castelló de la Plana, Ed. Pecsa, 1989, pp. 7-11
 • 13. Catàleg de l’Exposició Castelló de la memòria, Ajuntament de Castelló, 1989
 • 14. Document de debat: “Castelló de la Plana: Una Universitat per al canvi cultural”, en: DD. AA., Documentos de debate-Novembre Jove, Castelló de la Plana, Ajuntament de Castelló, 1990, pp. 161-178
 • 15. Poema “Moskvà”, DD. AA., Homenatge a Vicent Andrés Estellés. Vida contemplativa, València, Ed. La Forest d’Arana, 1992, p. 80
 • 16. Pròleg: “L’el.lipse del sentiment”, en: Maria Soledat Gonzàlez, Afegiràs abril, Vila-real, Ajuntament de Vila-real, 1992, pp. 7-11—(Reproducció) Pròleg: “L’el.lipse del sentiment”, en: Marisol Gonzàlez, Afegiràs abril, València, Ed. Derzet i Dagó, 1993, pp. 9-16
 • 17. Article: “Joan Fuster, pensador”, dins Joan Fuster 1922-1992, Sueca, revista La Partida de les Cendroses de l’I.B. Joan Fuster i de l’I.F.P. de Sueca, 1993, pp. 31-37
 • 18. Article: “¿Castelló, 1932-Castellón, 1992-Little Castle, 2052?”, dins Les Normes de Castelló, Castelló de la Plana, Publicacions de la Universitat Jaume I- Diputació de Castelló, 1993, pp. 67-70
 • 19. (Reproducció de quatre poemes de Les veus del vent) José María Araúzo ed., 20 años de poesía en Castellón (1972-1992), Castelló de la Plana, Ajuntament de Castelló, 1993, pp. 241-246
 • 20. (Participació en taula redona: desembre 1992) Actes de les Jornades sobre normes i normalització lingüística, Castelló de la Plana, Publicacions de la Universitat Jaume I, 1994, pp. 189-210
 • 21. Parlament: “Paraules per Enric Soler i Godes, que es va agafar a la cua del cometa Halley”, dins Primer Congrés de l’Escola Valenciana, València, Federació Escola Valenciana, 1995, pp. 387-390
 • 22. Pròleg: “Un llibre mediterrani” a: Francesc Mezquita, Platja rossa, Castelló de la Plana, Ajuntament de Castelló, 1995, pp. 3-5
 • 23. “Paraules sobre el subjecte”, en Subjecte i creativitat. Actes de les Jornades sobre Subjecte i creativitat, Castelló de la Plana, Publicacions de la Universitat Jaume I, 1995, pp. 7-9
 • 24. “Símbol, ciència, paraula. Lledó segons don Àngel Sànchez Gozalbo”, Lledó. Butlletí informatiu de la Reial Confraria de Lledó, nº 9, maig 1996, pp. 20-21
 • 25. “Memòria del crim dels Llivis. Fragments del llibre inèdit L’optimista”, Butlletí d’Amics de Morella i comarca, XIV, 1994-95, 1996, pp. 129-134
 • 26. Pròleg: “Alçar el teló”, a Manuel Mesado, Elisa, la senyora. El sastre Melquíades, Castelló de la Plana, Ajuntament de Castelló, 1996, pp. 7-13
 • 27. “Inèdits: Fragments de L’optimista”, Au!, nº 40, 1996, p. 22
 • 28. “La literatura i la noció de densitat aplicada a Borriana”, Saó, nº 207, 1997, pp. 27-29
 • 29. “La cançó viva”, El Temps, 9-juny-1997
 • 30. “La llegenda traspassa els segles”, Vallibona, Ajuntament de Vallibona, 1998
 • 31. “Valencians i catalans de fa cent anys”, El Temps, 27-IV-1998
 • 32. “Deu idees a favor del carrer”, Llibret-Programa del 11è. Festival internacional de Teatre de carrer, Vila-real, Ajuntament de Vila-real, 1998, pp. 80-81
 • 33. “Presentació” a: Vicent Ventura: un home de combat, València, Universitat de València, 1998, pp. 13-14
 • 34. Pròleg: “La condició del vidre de la ploma”, a Antoni Albalat, La ploma de vidre, València, Ed. 7 i Mig, 1998, pp. 7-9
 • 35. “Incipit d’humana paraula a La Famosa representación de la Asunción de Nuestra Señora a los Cielos, que vui i ací, als vostres ulls, començarà i acabarà en dia únic”, dins La Famosa representación de la Asunción de Nuestra Señora a los Cielos, Castelló de la Plana, Diputació de Castelló, 1999, pp. 15-18
 • 36. “El til·ler”, en Ruralia, nº 5, tardor 1999
 • 37. (amb Manuel García Grau) “Per a una veu que habita allí on l’ull descansa”, pròleg a Sònia SANZ, Remors de vida, Castelló de la Plana, Ajuntament de Castelló, pp. 3-6
 • 38. (Textos diversos) Memòries d’Herbés, Tarragona, Imp. Llobet, 2001
 • 39. “Una antiga cruïlla”, Descobrir Catalunya, núm. 46, 2001, pp. 56-57
 • 40. “La mirada de l’emigrant”, dins Julio Carbó, Aquell Sexenni de l’any 2000, Argentona, Imp. d’Argentona, 2001
 • 41. Pròleg: “Memòria present d’un Baró d’Herbers”, a Antoni Calero, El baró d’Herbers, Alcoi, Gràfiques El Cid, 2001, pp. 5-7
 • 42. Pròleg a Josep Lluís Doménech, Joan Carles Buchón, Maria Pilar Doménech, Maria Llorens, Diccionari bàsic de termes literaris, Ed. Nau Llibres, 2001, pp. 9-10
 • 43. “Camí obert”, dins Arte del desecho / Art del rebuig, Castelló de la Plana, Universitat Jaume I – Ajuntament de Castelló, 2002, pp. 40-42
 • 44. “El cicle narratiu de Joan Andrés”, dins Papers dels Ports de Morella, 1, 2002, pp. 139-141
 • 45. “Pròleg” a Carme Rufino, Psalms d’Heber, Barcelona, Ed. Viena, 2003, pp. 7-8
 • 46. “Alfred Ayza Roca (1941-2003). Persona, llengua, història”, Peñíscola, núm. 133, pp. 9-11
 • 47. “Gastronomia de l’escola al món”, dins DD. AA., La dolça gastronomia, Castelló de la Plana, CRA El Trescaire-Fundació Càtedra Enric Soler Godes, 2002
 • 48. “Per a escoltar els Mestres de la Paraula”, textos del CD “Mestres de la Paraula”, Castelló de la Plana, Fundació Càtedra Enric Soler Godes, 2003
 • 49. “Présentation” d’Antoni Albalat”, revista Ecrits…vains?, París, 2003, pp. 1-3
 • 50. “El topònim Els Ports”, Au!, 68, 2003, p. 25
 • 51. “Ut pictura poiesis. Ciutat oberta”, catàleg de l’exposició de Fotografia 5 relatos urbanos, Universitat Jaume I, 2004
 • 52. “Romanços de la memòria”, dins Toni de Cuc, Romanços a la nit, Castelló de la Plana, Diputació de Castelló, 2004, pp. 9-10
 • 53. “Bernat Artola Tomàs” (opuscle del centenari), Ajuntament de Castelló de la Plana, 2004
 • 54. “Lletra i música. Sobre la música popular de les darreres dècades del segle XX”, dins Música i músics a Castelló, Castelló de la Plana, Colla Rebombori, 2005, pp. 11-16
 • 55. “Presentació”, dins: Andreu, Joan, Meseguer, Lluís, Pitarch, Vicent, Salvador, Vicent eds., La llengua i la literatura: història i actualitat, Barcelona-Castelló de la Plana, Institut d’Estudis Catalans-Universitat Jaume I, 2004, pp. 117-119
 • 56. (Amb Rafael Serret) “Herbers i Vallibona, pobles germans”, dins DD. AA., Fraternitas saecularis, Castelló de la Plana, Diputació de Castelló, 2005, pp. 73-74
 • 57. “Alfred Ayza Roca (1941-2003): persona, llengua, història”, dins Alfred Ayza (2005): El món mariner de Peníscola, València, Publicacions de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, pp. 7-12
 • 58. “Tombatossals: les aventures amb la veu dels segles”, dins el Llibret de la Gaiata núm. 17 “Tir de Colom”, Castelló de la Plana, 2006
 • 59. “Pròleg” a Francisca Julián (2006): Masies de Morella. Vida i costums de la Dena dels Llivis, Morella, Ajuntament de Morella
 • 60. “Iuvenes dum sumus”, dins XIPELL, Joan Montañés (2006): Gaudeamus ujitur, Castelló de la Plana, Publicacions de la Universitat Jaume I, pp. 9-11
 • 61. “La Plana: comarca i cultura”, Saó, núm. 305, abril 2006, pp. 29-31
 • 62. (Amb Josep Palomero) “Pròleg” a Els escriptors castellonencs del primer terç del segle XX i les Normes del 32, València, Publicacions de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, 2007, pp. 9-14
 • 63. “Els referents literaris”, dins La filla del rei Barbut, Castelló de la Plana, Castelló Cutural, 2007, pp. 48-57
 • 64. “Les Normes de Castelló, el sindicalisme i la renovació pedagògica”, Les Normes de Castelló (1932), a favor de l’ús social del valencià, València, Unió General de Treballadors, 2007, pp. 93-95
 • 65. “El toro negro”, dins la revista Afición, Castelló de la Plana, 2008, pp. 34-35
 • 66. Ressenya de Carbó F. ed.: Joan Fuster, un viciós de la lectura, en Estudis Romànics, XXX, 2008, pp. 508-510
 • 67. (Reprod. de 35) “Incipit d’humana paraula…”, dins La famosa representacion de la Asunción de Nuestra Señora a los cielos, València, Institut Valencià de la Música, pp. 19-21
 • 68. Presentació i traducció de la Carta de donació d’Herbers. 6 de maig del 1233, Castelló de la Plana, Diputació de Castelló, 2008
 • 69. Textos del CD “Pols del meu camí” (Artur Àlvarez et alii), 2008
 • 70. “Prologue” a Josep Pascual Tirado, Cassecoteaux, trad. coord. per Andreu Beltran, Castelló de la Plana, Ajuntament de Castelló, 2008, pp. 7-12
 • 71. Resum de Ponència: “Aspectos de la diversidad discursiva y los géneros literarios en contexto multilingüe”, Perspektivy globalnogo mira skvoz prizmu ispanskogo iazyka i kultury: issledovania i prepodavanie, Moskva, MGIMO, 2010, p. 251.
 • 72. Ressenya de: Francisco Esteve, En el entorno de las aguas luminosas. El crucero universitario, estudi i traducció de José Ramón Magdalena, Saragossa, Instituto Fernando el Católico-Diputación de Castellón, 2008, dins BSCC, LXXXV, 2009, pp. 509-512.
 • 73. Pròleg: “Vicent-Pau Serra a la mar”, en Vicent Pau Serra, Arrels d’arena, Castelló, Ajuntament de Castelló, 2010, pp. 3-5.
 • 74. “Història i qualitats de la Universitat Jaume”, Saó, ním. 360, maig 2011, pp. 18-20.

Referències

Enllaços d’interès

Ressenyes

 • 1. Santiago FORTUÑO, “La misogínia en Fulles del Temps de Bernat Artola”, dins DD. AA., Miscel.lània de textos en homenatge a les Normes de Castelló, Castelló de la Plana, Diputació de Castelló-Col.legi Universitari de Castelló, 1984, p. 86
 • 2. Vicent SIMBOR, “L’obra poètica de la generació de 1930”, dins DD. AA., Llir entre cards. La generació del 1930 i el seu temps, València, Universitat de València, Associació Cultural de Filologia, 1985, p. 40
 • 3. Ricard BLASCO, El teatre al País Valencià durant la Guerra Civil (1936-1939), Barcelona, Ed. Curial, 1986, vol. 2, pp. 21, 23, 185, 191
 • 4. Vicent SALVADOR-Vicent ESCRIVÀ, Invitació a la Literatura Catalana, València, Ed. Gregal, 1986, p. 330
 • 5. Francesc FENOLLOSA-Adela GONELL-Pere MARTÍNEZ-Maite RAMBLA, “Sil.logisme optatiu”, dins Garbell. Llengua 7é. EGB , Barcelona, Ed. Barcanova, 1986, p. 70
 • 6. Lluïsa ESTEVE-Laura RIPOLL, “Assaig de bibliografia ausiasmarquiana”, dins Llengua & Literatura, vol. 2, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans-Ed. Curial, 1987, p. 471
 • 7. Germà COLON, Problemes de la llengua a València i als seus voltants, València, Universitat de València, 1987, p. 74
 • 7. Vicent SIMBOR, Els fonaments de la literatura contemporània al País Valencià (1900-1939), València, Institut de Filologia Valenciana, 1988, pp. 209, 210
 • 8. Teresa ESTEVE, Juan Bta. Tejedo Beltran: poemari, Borriana, Ajuntament de Borriana, 1988, p. 52
 • 9. Teresa ESTEVE-Joan GARÍ, La terra que està més endins. Literatura a Borriana 1900-1988, Borriana, Agrupació Borrianenca de Cultura, 1989, pp. 56-57
 • 10. Joan Rafael RAMOS ALFAJARÍN, La qüestió lingüística en la premsa de Castelló de la Plana (1834-1938) , Castelló de la Plana, Diputació Provincial, 1989, pp. 11, 23, 38, 43, 66, 110 i 174
 • 11. Josep BALLESTER, La poesia catalana de postguerra al País Valencià (1939-1959), Tesi Doctoral inèdita, València, Universitat de València, Facultat de Filologia, 1990, p. 246
 • 12. Ricard BLASCO, “Les lletres valencianes en la cruïlla”, en Anuari de l’Agrupació Borrianenca de Cultura, I, Borriana, Ed. A.B.C., 1990, pp. 23 i 25
 • 13. Manuel GARCIA GRAU, “Literatura a les terres castellonenques”, Cultura, Barcelona, nº 22, abril 1991, pp. 37-38
 • 14. Francesc CALAFAT, ed., Camp de mines. Poesia catalana del País Valencià 1980-1990, València, Ed. de la Guerra, 1991, p. 96
 • 15. Manuel GARCIA GRAU, “Qüestions bàsiques de l’anàlisi del text literari”, Avui, Suplement de cultura, 20-VII-1991
 • 16. Jordi COLOMINA, El valencià de la Marina Baixa, València, Conselleria de Cultura, 1991, pp. 129 i 347 (per exemple)
 • 17. Vicent SALVADOR, ressenya de La crítica referencial, dins L’Espill, nº 29, València, octubre, 1991, pp. 142-143
 • 18. Pilar ALFONSO, ressenya de La crítica referencial, dins Au! (Els Ports), nº 20, tardor 1991, pp. 26-27
 • 19. Joan GARÍ, “Lectures de sociologia i pragmàtica de la literatura (a propòsit de l’obra de Joan Pla)”, dins Passadís , 5, Benicarló, tardor 1991, p. 18
 • 20. Pilar ALFONSO, “Entrevista amb Joan Pla”, dins Passadís, 5, Benicarló, tardor 1991, p. 12
 • 21. Vicent SALVADOR, “Els avis de L’Estel “, dins Llengua & Literatura 4, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans-Ed. Curial, 1991, p. 571
 • 22. Josep BARGALLÓ, “En homenatge a Joan Fuster”, Avui, Suplement de Cultura, 22-II-199223. Dise, Universitat de València, nº 33, 1992, referència a La crítica referencial
 • 24. Rafael ALEMANY, “El IX Col.loqui Internacional de Llengua i Literatura catalanes a Alacant,” dins L’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (1968-1992), Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1992, pp. 25 i 3022.
 • 25. Josep BALLESTER, Temps de quarantena, València, Ed. Tres i Quatre, 1992, pp. 96 i 194
 • 26. Adolf PIQUER, “Una alenada de jove narrativa”, en L’Illa, 7, Alzira, tardor 1992, p. 6 (el pròleg a Mor una vida es trenca un amor )
 • 27. Pilar ALFONSO, “Poetes del nord” (ressenya), dins Passadís, 7-8, 1992, p. 79
 • 28. Ferran CARBÓ, “Notes sobre poesia castellonenca del segle XX”, Miscel.lània Jordi Carbonell, 4, 1992, pp. 211-231, pp. 215, 220, 223
 • 29. Maria Soledat GONZÀLEZ FELIP, Afegiràs abril, Vila-real, Ajuntament de Vila-real, 1993 (i València, Drezet i Dagó, 1993) (citació de dos versos de Les veus del vent )
 • 30. Marga MORENO, ressenyeta de l’edició Bernat ARTOLA, Antologia poètica, Avui, 28-II-93
 • 31. José María ARAÚZO ed., 20 años de poesía en Castellón (1972-1992). Antología, Castelló de la Plana, Ajuntament de Castelló, 1993, pp. 241-246 (breu noteta i reproducció de 4 poemes de Les veus del vent )
 • 32. Alfred GINER SOROLLA, L’ombra i els somnis, Castelló de la Plana, Universitat d’Alacant-Universitat Jaume I-Universitat de València, 1993, p. 113
 • 33. Vicent SIMBOR, Ferran CARBÓ, Literatura actual al País Valencià (1973-1992), València-Barcelona, Institut Universitari de Filologia Valenciana-Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1993, pp. 32, 71, 73, 77, 78, 83
 • 34. Joan GARÍ, Signes sobre pedres, València, Universitat de València-Publicacions de la Universitat Jaume I-Universitat d’Alacant, 1993, p. 13
 • 35. Francesc PÉREZ MORAGON, Homenatge universitari a Joan Fuster, València, Universitat de València, 1993, p. 34 (i FERRANDO, A.-PÉREZ SALDANYA, M., p. 10)
 • 36. Dotze anys d’investigació, València, Universitat de València, 1993, pp. 555 i 605
 • 37. Sabine SATTEL, Ausiàs March: Katalanische Lyrik im 15. Janhrundert, Frankfurt am Main, Domus Editoria Europea, 1994, pp. 35 i 123 (articles meus sobre March)
 • 38. Vicent SALVADOR, Joan Fuster o l’estratègia del centaure, València, Ed. Bullent, 1994, p. 70 (nota a peu de pàgina)
 • 39. Reproducció de la participació en taula redona (desembre 1992) Actes de les Jornades sobre normes i normalització lingüística, Castelló de la Plana, Publicacions de la Universitat Jaume I, 1994, pp. 189-210
 • 40. Marga MORENO, “Detalls d’un poeta poc conegut”, Avui, 13-III-1994 (ressenya de Bernat Artola. La terra i les passions)
 • 41. Manuel GARCÍA GRAU, Poètiques i voluntats per a una societat perifèrica, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1994, passim
 • 42. Lluís-Anton BAULENAS, “Els límits de la creació artística”, Avui, 22-IX-94 (ressenya de Metàfora i creativitat)
 • 43. Vicent SALVADOR (sobre Fuster), Homenatge a Joan Fuster, València, Consell Valencià de Cultura, 1994, p. 55 (el meu article Joan Fuster assagista)
 • 44. Ricard BLASCO (sobre Fuster), Homenatge a Joan Fuster, València, Consell Valencià de Cultura, 1994, pp. 330 (art. La querelle) i 331 (l’article JF, assagista)
 • 45. Adolf PIQUER, Aproximació a la narrativa valenciana, València, Universitat de València, 1994, p. 152 (Pròleg a Joan Pla, Mor una vida es trenca un amor)
 • 46. Edward J. NEUGAARD -Conferència de l’AATSP Philadelphia, agost 1994, sessió “Catalan Language Development”, ponència “Josep Pascual Tirado’s Tombatossals as Folklore” (basat, en molts fragments textualment, en la meua edició: València, Ed. Tres i Quatre, 1988)
 • 47. Joan GARÍ, “Al vent de la Nova Cançó. Símbols i mites de la generació dels “progres”, Revista de Catalunya, 91, 1995, pp. 79-101, (p. 101)
 • 48. Santi CORTÉS, València sota el règim franquista (1939-1951), València, Institut de Filologia Valenciana-Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1995, pp. 206, 211, 288-289 (Artola i Soler Godes a la postguerra)
 • 49. Manuel GARCÍA GRAU, “Poètica d’una solitud assedegada: Miquel Peris i Segarra”, Miscel.lània Joan Fuster, VII, Barcelona, P.A.M., 1993, 281-295, passim
 • 50. Josep Roderic GUZMÁN, Teories de la recepció literària, València, Universitat d’Alacant-Universitat de València-Publicacions de la Universitat Jaume I, 1995, pp. 107 i 126
 • 51. Enric BALAGUER, Sobre Joan Fuster en la Miscel.lània Germà Colón, vol. III, 1995, p. 190
 • 52. Gabriel GARCIA FRASQUET, Cultura i societat a la comarca de la Safor 1833-1936 (Tesi de doctorat llegida a la Universitat de València, 13-IX-95), pp. 269 i 703 (sobre Soler Godes i La crítica referencial)
 • 53. Dominique MAINGUENEAU, Vicent SALVADOR, Elements de lingüística per al discurs literari, València, Ed. Tàndem, 1995, p. 204 (La crítica referencial)
 • 54. Lluís GIMENO, “El lèxic patrimonial castellonenc en l’obra de Bernat Artola: una aproximació”, Miscel.lània Germà Colón, 4, PAM, 1995, pp. 207-228, passim
 • 55. Josep Lluís SIRERA, Història de la literatura valenciana, València, IVEI, 1995 (Bernat Artola)
 • 56. Renada Laura PORTET, Nouvelle Revue d’Onomastique, 25-26, 1995, p. 245 (ressenya de l’article “Onomàstica literària: sobre la designació literària de la toponímia”)
 • 57. Manuel GARCIA GRAU, pròleg a Àngel Sànchez Gozalbo, Bolangera de dimonis, València, IVEI, 1996, passim
 • 58. Vicent SORIANO, pròleg a Josep Pascual Tirado, De la meua garbera, València, IVEI, 1996, passim
 • 59. Joan GARÍ, epíleg a Marisol GONZÁLEZ FELIP, Papallones de dilluns, Palma de Mallorca, Ed. Moll, 1996, pp. 70 i 73
 • 60. Manuel GARCÍA GRAU, pròleg a Serenata a la Mare de Déu. Lledó, 1985-1995, Castelló de la Plana, Ajuntament de Castelló, 1996, passim
 • 61. Àlvar MONFERRER, Històries de la Magdalena i altres contes, Castelló de la Plana, Ajuntament de Castelló, 1996, p. 80
 • 62. Josep PALOMERO, Bengales en la fosca, Alzira, Ed. Bromera, 1997, pp. 103, 237 i 322
 • 63. Manuel GARCÍA GRAU, Article a la Revista de Catalunya (principis del 97)
 • 64. Manuel GARCÍA GRAU, De Castelló a Ítaca. L’univers poètic de Miquel Peris i Segarra, Castelló de la Plana, Ajuntament de Castelló, 1997, passim
 • 65. Antonio J. GASCÓ, Pintores de Castellón, Castelló de la Plana, Ed. Prensa Valenciana, 1997, nº 17: Porcar y el porcarismo, p. 197
 • 66. Adolf PIQUER, “Utilització de la llengua en la narrativa del País Valencià”, Miscel.lània Germà Colón, 7, Barcelona, P.A.M., 1997, p. 106 (La crítica referencial)
 • 67. Enric BALAGUER, secció Literature, dins Catalan Review, XI, 1-2, 1997, p. 219 (L’optimista)
 • 68. Mariola APARICIO, “Ausiàs March en la poesia valenciana de postguerra”, dins ALEMANY, Rafael ed., Ausiàs March: textos i contextos, IIFV-PAM, 1997, pp. 217-244 (BAT La terra i les passions)
 • 69. Repertori de catalanòfils, 4, Barcelona, PAM, 1998, pp. 330-335 (llista de publicacions)
 • 70. Ferran CARBÓ, dins Llengua & Literatura, 9, 1998, p. 558 (ressenya comunicació al Congrés sobre Literatura catalana i francesa)
 • 71. Xavier LLUNA-Josep Vicenç CALATAYUD, article dins La Sardegna e la presenza catalana nel Mediterraneo, Cagliari, CUEC (Congrés AISC Cagliari), vol. II, pp. 278 i 283 (sobre Fuster)
 • 72. Xavier LUNA, “L’estat de la qüestió fusteriana”, Llengua & Literatura, 7, 1996, pp. 453-455 (ressenya de “Les idees literàries” dins DD. AA. Homenatge a Joan Fuster, València, Consell Valencià de Cultura, 1994)
 • 73. Manuel GARCIA GRAU, “Sobre la poesia castellonenca contemporània (1974-1984)”, Homenatge a Arthur Terry, 3, 1999, pp. 213-233. Passim, a propòsit de Les veus del vent i referència als altres llibres (p. 230)
 • 74. Adolf PIQUER, “Literatura catalana contemporánea en Valencia: una década de crítica local”, 2000 (en premsa)
 • 75. Joaquim MOLAS, Obra crítica, II, Barcelona, Ed. 62, 1999, pp. 497-499 (reprod. Pròleg a Literatura oberta)
 • 76. Josep BATALLER, Les rondalles valencianes, Gandia, CEIC Alfons el Vell, 1999, pp. 35-36 (referència a Tombatossals)
 • 77. Joan GARÍ, Un ofici del segle, València, Ed. Set i Mig, 2000, pp. 51-54 (reproducció del seu article “Teoria de Castelló (Lluís Meseguer, lletraferit”, on valora les obres d’assaig)
 • 78. Maria Pilar PEREA, Joan SANTANACH, “Una miscel.lània dedicada a Germà Colón”, Llengua & Literatura, 10 (1999), p. 483 (sobre l’article “La invenció de Castelló de la Plana”)
 • 79. ManuEl GARCÍA GRAU, dins Notas. Reseñas iberoamericanas. Literatura, sociedad, historia, vol. 7 (2000), nº 1 (19), pp. 81-82
 • 80. Revista de Catalunya, 138 (1999), pp. 108-109, inclou Vesprades de Moscou dins una llista de llibres de viatges en català dels anys 1994-1998)
 • 81. Vicent SALVADOR, “Assagistes valencians contemporanis: un diàleg intertextual”, 2001 (en premsa), sobre Literatura oberta (article “El viatge de Joan Fuster”)
 • 82. Repertori de catalanòfils, 6, Barcelona, Publicaicons de l’Abadia de Montserrat, 2000, pp. 196-200 (llista de publicacions)
 • 83. Manuel MARTÍ (1996): “Grups socials agraris i política urbana: la ciutat de Castelló de la Plana (segles XIX i XX)”, D’història contemporània: debats i estudis, Castelló de la Plana, Societat Castellonenca de Cultura, 122 (edició de Tombatossals)
 • 84. PONS, Lídia (2000): “Valor referencial i contextualitzador de la imatge en la publicitat”, dins Homenatge a Arthur Terry, 4, PAM, pp. 255-282. p. 282: cita a la Bibliografia Metàfora i creativitat (1994) i dos articles d’Intertextualitat i recepció (1998)
 • 85. CRESPO, Isidre, “Introducció” a Joan FUSTER, Aforismes, Alzira, Ed. Bromera, 2000, pp. 25 i 42 (Literatura oberta)
 • 86. SALVADOR, Vicent, “Diàleg amb els clàssics: la recuperació d’Ausiàs March en la poesia valenciana contemporània”, Reduccions, 72 (2000), pp. 44-55. pp. 47-48: bernat Artola. La terra i les passions (March en Artola)
 • 86. SALVADOR, Vicent (2001): Els arxius del discurs, València, IIFV, pp. 192 (edició Tombatossals), 226 (“La querelle”), 240 (Bernat Artola)
 • 87. CRESPO, Isidre (2002): De Fuster a Pla amb camí de tornada, Gandia, CEIC Alfons el Vell, pp. 283-286 (fragments dels meus articles sobre Fuster)
 • 88. Fàtima AGUT, Tesi doctoral: adaptacions i trtaduccions de textos, Actum (happening a l’aplec de la Plana de Vila-real), TIO (Qué passa contigo tio, final a l’Alcora)…
 • 89. Ferran ARCHILÉS (2002): Parlar en nom del poble, Castelló de la Plana, Ajuntament de Castelló (pp. diiverses, temes castellonencs)
 • 90. Ferran ARCHILÉS (2002): “Una nacionalización no tan débil: patriotismo local y republicanismo en Castellón (1891-1910)”, Ayer, 48, pp. 283-312 (temes castellonencs)
 • 91. Juan María CALLES (2003): Esteticismo y compromiso, València, Biblioteca Valenciana, pp. 77 i altres (temes castellonencs i Literatura oberta)
 • 92. Amparo AYORA, Tesi doctoral sobre José Luis Aguirre. Referències meves a l’autor en Castelló literari
 • 93. LAWICK, H. VAN (2001), ressenya de MESEGUER, L. I M.L. VILLANUEVA (1998): Intertextualitat i recepció, Castelló, Publicaicones de la Universitat Jaume I; Iberoamericana. América Latina – España – Portugal, Año I, número 3, 259-261
 • 94. Isidre CRESPO (2003): “Fuster i el jo, un estudi dels seus articles de premsa”, dins Memòria i literatura. La construcció del subjecte femení, Alacant-València, Ed. Denes, pp. 233-243 (sobre Joan Fuster assagista)
 • 95. Àlvar MONFERRER (2004): El romancer valencià, València, Ed. Bulletn, pp. 81, 160, 163 (sobre romanços: els romanços de Coratxà)
 • 96. Ferran ARCHILÉS (2004): “Més que literatura. Un assaig interpretatiu global sobre la ciutat”, dins L’Avenç, 296, octubre 2004, Plecs d’història local, 113, pp. 1787-1788 (Castelló literari)
 • 97. AYORA, Amparo (2005): José Luis Aguirre, un escriptor del medio siglo, València, Institució Alfons el Magnànim , p. 47 (Castelló literari: José Luis Aguirre)
 • 98. IGUAL, Josep (2006): “Tornant de Moscou”, dins Retrats de butxaca, Benicarló, Ed. Onada, pp. 74-77
 • 99. Gran Enciclopedia de la Comunidad Valenciana X, València, Ed. Levante El Mercantil Valenciano, 2006, p. 115
 • 100. MATEU, Joan F. (2005): “El paisatge del Desert de les Palmes: la seua imatge cultural (1900-1936)”, B. S. C. C., LXXXI, pp. 73-112 (Dades de Castelló literari)
 • 101. ARCHILÉS, Ferran (2006): “La invenció del patriotisme local a Castelló de la Plana (1891-c.1922): Republicanisme i nacionalisme espanyol”, dins Castelló al segle XX, Castelló de la Plana, Publicacions de la Universitat Jaume I, pp. 171, 183)
 • 102. CALAFORRA, Guillem (2006): Dialèctica de la ironia. La crisi de la modernitat en l’assaig de Joan Fuster, València, Universitat de València, 2006, pp. 166 i 257… (Sobre Fuster)
 • 103. MARTÍ, Manuel (2005): “Ser de Castelló”, dins BSCC, LXXXI, pp. 643-650 (sobre “La invenció de CS” i Introd. A J.Pascual, Tombatossals)
 • 104. AGUT, Fàtima (2007): Memòria i pràctica teatral a Castelló de la Plana 1940-1970, Castelló, Ajuntament de Castelló
 • 105. ARCHILÉS, Ferran (2002): Parlar en nom del poble, Castelló, Ajuntament de Castelló
 • 106. SALVADOR, Vicent (2007): “La recerca en comunicació en el País Valencià. Teories de la comunicació”, dins Treballs de comunicació, Barcelona, núm. 22 (2007). p. 51.
 • 107. SALVADOR, Vicent (2008): “Rhetoric and stylistics in Spain and Portugal in the 20th and 21th centuries”, dins Rhetoric und Stilistik/ Rhetoric and Stylistics, Berlin-New York, Walter de Gruyter, p. 234
 • 108. PRESTON, Paul, SAZ, Ismael (2001): De la revolución liberal a la democracia parlamentaria: Valencia (1808-1975), València, PUV, p. 161 (sobre “La invenció de CS”).
 • 109. MARÍ, Anna (2009): ressenya del capítol sobre Manuel Molins (i del llibre on apareix, en Caplletra, 47, 2009, pp. 260264.
 • 110. MOLTÓ, Elena (2009): ressenya en Synergies Espagne, nº 2, pp. 297-302 (p. 300) (La Méditerranée et la culture du dialogue. Lieux de rencontre et de mémoire des Européens, Bruxelles, P.I.E. Peter Lang)
 • 111. [RIPOLLÉS, Carles] (2009): ressenya d’Antologia d’escriptors castellonencs, Noves dels Ports, núm. 15
 • 112. PITARCH, Vicent (2010): recensió d’Antologia d’escriptors castellonencs, en Estudis romànics, vol. XXXII, pp. 506-509.
 • 113. VERGER, Eduard (2010): ressenya d’Antologia d’escriptors castellonencs, en Caràcters, 51, p. 33.
 • 114. BELTRAN, Andreu (2010): Ressenya d’Antologia d’escriptors castellonencs, dins Llengua & Literatura, núm. 21, pp. 392-407.
 • 115. FORTUÑO, Santiago et al (2010): Castellón en la literatura, Castelló de la Plana, Fundación Dávalos Fletcher, passim.
 • 116. FRECHINA, Josep V. (2011): La cançó en valencià, València, Acadèmia Valenciana de la Llengua pp. 522, 545-546 (articles temes cançó)

Guardons

Premis literaris i altres guardons
Premis de Poesia: Premi “Bernat Artola” de poesia.- Diputació de Castelló, 1983–Premi “Tardor” de poesia (compartit amb Antoni Albalat)- Castelló de la Plana, 1999

Altres dades

 • 1. Jurat de premis literaris: Premi de Poesia de l’Ajuntament de Castelló-Consell de la Joventut (1982, 1983), Premis de Poesia i Narrativa d’Almenara (1983), “Premi d’honor de les Lletres Valencianes” (València, 1984, 1985), “Premis Ciutat de València” (València, 1985), “Premis Alambor” (Benicarló, 1992, 1993, 1994, 1996), “Premis de la Mar” (Castelló de la Plana, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998), Premi “Ausiàs March” (Gandia, 1995), Premis del cinquantenari de les Festes de la Magdalena de Castelló de la Plana (Castelló de la Plana, 1996), Premi d’Humanitats de l’Ajuntament de Castelló de la Plana (Castelló de la Plana, 2001), Premi València de Poesia (2007), Premi Joan Roís de Corella (València, 2008), Premi Manuel Garcia Grau (2008), Premi Ibn Jafadja (Alzira, 2009), Premi Ibn Jafadja (Alzira, 2009).
 • 2. Conferències de tema literari, filològic o cultural: a Berkeley, Venècia, Frankfurt, Berlín, Freiburg, Praga, Santiago de Cuba, San Juan de Argentina, Cagliari, Bari, sant Petersburg, Moscou, Lyon, Biarritz, Salamanca, Granada, Colliure, Barcelona, Lleida, Palma de Mallorca, València, Alacant, Vic, Gandia, la Nucia, Castelló de la Plana, Vila-real, La Vall d’Uixó, Borriana, Nules, Benicarló, Vinaròs, Morella, Almenara, Onda, Betxí, Benicàssim, Benassal, Vilallonga, Manresa, Sueca, Alaquàs, Arbúcies, Tortosa…
 • 3. Organització d’activitats literàries: Tertúlia literària “L’Ull Soluble”, Castelló de la Plana, 1990-1991; tertúlia “Literactual”, Llibreria Pictograma, Castelló de la Plana, 1991-1996; Coorganització de Les veus del món. Jornades de poesia. Homenatge a Bernat Artola, Castelló de la Plana, maig del 2005; (Amb Josep Palomero) Comissari de l’exposició Els escriptors castellonencs del primer terç del segle XX i les Normes del 32, Castelló de la Plana, desembre 2007-gener 2008; (Amb Josep Palomero) Comissari de l’exposició Els escriptors castellonencs del primer terç del segle XX i les Normes del 32, Barcelona, desembre 2008-2009; Organització i Guió de l’“Homenatge als escriptors de Castelló” (Teatre Principal de Castelló, 18-XII-2010).
 • 4. Coordinació de grups teatrals d’Institut de Batxillerat: I. B. Penyagolosa (curs 1979-80), I. B. Vicent Sos Baynat (curs 1980-81). Obres muntades: Bloody Mary Show, de Rodolf Sirera, i El Convidado de M. Martínez Mediero)
 • 5. Participació al XIV Galeusca, Biarritz, octubre 1997 (Ponència “La literatura com a viatge interior”)
 • 6. Direcció de Publicacions de la Universitat Jaume I, 1991-1993—Membre de la Comissió de Publicacions de la Universitat Jaume I (Direcció de la col.lecció Estudis filològics), des del 1999
 • 7. Direcció o redacció de revistes i col·leccions: Direcció del Suplement Cultura i Aula (setmanal) del diari Mediterráneo de Castelló de la Plana, 1984-1985—Passadís (Benicarló, 1987, 1993-1995), Millars Filologia (Castelló de la Plana, 1988), Caplletra (Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana), Caràcters (Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana)—Direcció de la sèrie Assaig, de la Col.lecció “Comunicació”, coeditada per la Universitat d’Alacant, la Universitat Jaume I i la Universitat de València (1993, 1994)—Correspondent de la revista internacional Catalan Review. International Journal of Catalan Culture, des del volum IX, nº 1, 1995—Membre del Consell de Publicacions de la Universitat Jaume I: director de la col.lecció Estudis filològics
 • 8. Articles de premsa de tema literari en El País, Avui, El Periódico de Catalunya, Mediterráneo, Castellón Diario, Diario de Valencia, Levante. Col.laboració setmanal en Levante (des del 1998)
 • 9. Col.laboració en programes de ràdio, per a Ràdio Popular de la Plana-Cadena COPE (1988-89, 1996-97). Presència en programes de ràdio: Ràdio Popular de la Plana-COPE, “Radio Castellón-Cadena SER”, “Radio Nacional de España” (Castelló de la Plana), Canal 9-Ràdio Televisió Valenciana, Cadena RATO-Castelló de la Plana, Antena 3-Castelló de la Plana
 • 10. Presència en programes de televisió: TVE-Aitana, Canal 9-Ràdio Televisió Valenciana…
 • 11. Guionista audiovisual: Video “Homenatge a Josep Pascual Tirado” (1987); audiovisual “Castelló, centre de futur” (1989); video “Universitat a Castelló” (1990); guió “Arcadi Garcia i Sanz: La Vall, història oberta” (1991); Guió i dirección “Homenatge a Miquel Peris” (1988, 1992); Assessor de produccions de la productora Endora sobre l’hotel Voramar de Benicàssim (2004) i sobre l’arquitecte Maristany (2005); Assessor de guió i de producció de la productora Trilusión en el film d’animació Tombatossals. La leyenda (2005-2007); Assessor de guió de la productora Tasmània Films en un video sobre Joan Francesc Mira (2006); Libretto de l’òpera Fortuny Venise (música Diego Dall’Osto). Estrena Teatre Fortuny de Reus (desembre 2008) i Teatre Principal de Castelló de la Plana (gener 2009). Projecte de gravacions d’Arxiu audiovisual de la llengua i la literatura: entrevistes a Joan Francesc Mira, Josep Piera, Rodolf Sirera, Isabel Clara Simó, Jaume Pérez Montaner, Ferran Zurriaga, Pep Cortés, Manuel Molins, Matilde Salvador…
 • 12. Interpretació musical: grup de folk del Seminari de Tortosa (1969-1971), grup de folk “Nosaltres”, grup de folk “Tots amics”, grup de folk “La llanterna”, grup de música contemporània “Actum”

Participació associativa

 • 1. Associacions professionals: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, IVITRA (Universitat d’Alacant), Institut Interuniversitari de Llengües Modernes Aplicades, Col.legi de Doctors i Llicenciats de Castelló de la Plana (passat), Societat Catalana d’Onomàstica (passat), Sociedad Española de Lingüística (passat), Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, North American Catalan Society, Societat Catalana de Llengua i Literatura (filial de l’Institut d’Estudis Catalans), Associazione Italiana di Studi Catalani, Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, Sociedad General de Autores de España, CEDRO
 • 2. Associacions culturals i literàries: Centre Excursionista de Castelló, Acció Cultural del País Valencià, Amnesty International, Centre d’Estudis de la Plana, Asociación Castellonense de amigos de la Poesía (comissió de lectura), Consell Assessor de Cultura de la Diputació de Castelló, Café del Mar-Club de Jazz, Centre d’Estudis del Maestrat, Amigos de Morella y su comarca, Associació Cultural i Comissió de Normalització Lingüística dels Ports, Centre d’Estudis dels Ports, Associació Cultural del Matarranya, Associació d’Espectadors Platea, El Pont Cooperativa de Lletres.
0
  0
  La teua cistella
  El carret és buitTornar a la botiga