El Pont de les Lletres és l’espai de trobada, de cooperació i de difusió de l’activitat literària en llengua catalana a les comarques nord del País Valencià.

Llig obres d’autors i autores d’El Pont publicades ací amb llicències obertes CC.

Amb llicències obertes Creative Commons, lliures de drets de reproducció amb les condicions que s’especifiquen en cada cas.

De Bertolt Brecht a Makinavaja

De ben segur que molta gent…

Fums

A les galtes de l'hivern, floreixes…

Regal

A la dona dels núvols  Roda…

Quan cada dia llostreges

Consigne els teus ulls al cor…

Catàleg de capvespres

Abans que desaparega i sobre l'esquena…