Descobreix la poesia il·lustrada de «Les meues dones»

Des 19, 2018   //   publicat per l’editor   //   Biblioteca, Blog, Multimèdia, Notícies  //  Comentaris tancats a Descobreix la poesia il·lustrada de «Les meues dones»     

 

Pots descarregar ací el llibre de poesia il·lustrada LES MEUES DONES, de Maria Llidó i Josep Lluís Abad. En paraules de Susanna Lliberós al pròleg de l’obra: 

Aquestes dones són les seues muses, però no són divinitats que alegren amb càntics el poeta i no es dediquen a cap de les arts del cànon grec. Les seues muses són dones i el seu art és el de viure i conviure, el de ser, en essència, persones extraor-dinàries per al poeta, que amb la seua manera de fer i de sentir, fins i tot d’existir, han conformat la pell d’aquest i han condicionat els ulls amb què mira el món que l’envolta. Han creat la seua ciutat. […]

El poeta estableix una relació estreta i directa de les dones amb la naturalesa, fins a arribar a un punt de fusió, en què la dona es converteix en dona-pluja, dona d’aire, o dels núvols, aquesta, la mateixa que ja amava en Transparències (un dels primers llibres d’Abad): «parle solament de tu, del meu núvol festiu o lluna de les finestres blanques». Ara, amb Les meues dones, el poeta la reconeix com a «nucli sempre etern, jove flor de neu als meus somnis més profunds».

PDF   ·   Versió imprimible

Tancat als comentaris.

Jo tenia la llibreta a punt, i aquell llapis que, de bell antuvi, em regalares, oh
princesa dels lívids oratges!

Dades catalogràfiques

Primera edició:
Desembre del 2018

©© Del pròleg:
Susanna Lliberós

©© Dels poemes:
Josep Lluís Abad, 2018

©© De les il·lustracions:
Maria Llidó, 2018

Edició de Maria Llidó
i Josep Lluís Abad, 2018

Disseny gràfic:
vetavisual.com

Impressió
Llar Digital

ISBN: 978-84-09-07298-9
Dipòsit legal: CS 1212-2018

Més informació:
espaiclaudator.blogspot.com
facebook.com/jana.g.espada

LES MEUES DONES és una obra de Maria Llidó i Josep Lluís Abad. Els autors consenten la difusió dels continguts d’aquest llibre d’acord amb les normes internacionals (amb jurisdicció específica a l’estat espanyol) de la llicència Creative Commons, segons les disposicions de reconeixement, no comercial i sense obres derivades de la  2.5 Spain License. Per tant, els continguts d’aquest llibre poden ser reproduïts amb finalitats NO comercials, citant explícitament el nom dels autors i sense fer-hi cap mena de modificació que pugui alterar la integritat de l’obra.