Aplec a Benassal: el naixement d’El Pont Cooperativa de Lletres

El Pont a Benassal
Escriptors d’El Pont a Benassal

El Pont Cooperativa de Lletres va nàixer el 25 de setembre de 2010 a Benassal, amb el propòsit de divulgar la literatura en valencià. L’Aula-Museu Carles Salvador de Benassal és el lloc que van escollir els escriptors de les comarques de Castelló per signar la partida de naixement d’El Pont Cooperativa de Lletres. Autors del Maestrat, la Plana, l’Alcalaten i els Ports van trobar-se per posar en marxa una entitat que incorpora no sols poetes, narradors, dramaturgs o assagistes sinó també estudiosos de la literatura. Entre les finalitats de l’associació figuren la de constituir-se en interlocutora vàlida davant les institucions públiques o d’altres entitats semblants, així com fomentar la coneixença i el contacte entre els escriptors, estudiosos, etc., vincultats a la literatura en valencià de les diferents comarques de Castelló. Igualment, la tria d’un lloc amb la càrrega simbòlica de l’Aula-Museu dedicada al mestre Carles Salvador també volia ser una mostra de la capacitat de combinar el respecte i la reivindicació del passat amb els nous reptes que planteja, a la literatura en valencià, el segle XXI.

De fet, els escriptors de les nostres comarques asseguren que, entre els objectius que haurà d’enfrontar la nova associació, ocupa un lloc preferent el de treballar per augmentar la presència social de la literatura en la nostra llengua. Una presència que s’hauria de plasmar tant en els diferents espais de comunicació, centres d’ensenyament o àmbits culturals com a la Xarxa, un dels territoris on l’associació vol fer-se forta. Així, una de les campanyes que enllestiran aviat serà la de dotar de continguts les entrades dels autors de les nostres comarques a llocs com la wikipèdia.

Un dels objectius de El Pont serà el foment d’activitats en els pobles d’interior així com la dispersió jeràrquica i l’ambició d’organitzar actes no sols a ciutats grans, com Castelló, Vila-real o Vinaròs, sinó dedicar esforços a donar a conèixer l’activitat cultural que duran a terme en la major part dels pobles de les nostres comarques. D’entrada, la junta ha quedat constituïda per Joan Andrés Sorribes, Pep Castellano, Albert Garcia, Josep Porcar i Vicent Usó.

El Pont - Aseemblea a Benassal
Assemblea a Benassal per a la creació d’El Pont Cooperativa de Lletres

Resultats de la primera assemblea
1. Després d’una introducció, a càrrec de Vicent Pitarch, sobre la gènesi de la idea, vam acordar la constitució de l’associació i, després de dilucidar algunes qüestions, vam aprovar-ne els estatuts. Es va acordar el nom, la seu (a l’Aula Museu Carles Salvador) i els objectius.

2. Quant als principis inspiradors de l’associació es van aprovar els següents:

 • 2.1. Fomentar la coneixença entre la gent vinculada a la literatura en català a les comarques de Castelló, a través de canals virtuals i trobades. En aques sentit es va quedar de mirar la possibilitat de veure’ns a Morella, en uns mesos.
 • 2.2. Dotar-nos d’una entitat jurídica que ens permeta la interlocució amb els diferents agents i, en particular, amb les institucions.
 • 2.3. Fomentar l’increment de la presència pública del nostre treball, a través d’actes públics, informacions en premsa i potenciació dels referents virtuals.
 • 2.4. Implementar mecanismes de participació amb el sistema educatiu i, en particular, les universitats.
 • 2.5. Treballar per ser presents no sols a les ciutats més grans, sinó als pobles d’interior.
 • 2.6. Afavorir una estructura participativa al si de l’associació.

3. Es va constituir una junta gestora que composen Joan Andrés, Pep Castellano, Albert Garcia, Josep Porcar i Vicent Usó, amb la comesa de donar les primeres passes per al correcte funcionament de l’associació.

Pere-Enric Barreda, cronista de Benassal i patró de la fundació Carles Salvador, féu una visità guiada per la vila als escriptors.

Més referències:

0
  0
  La teua cistella
  El carret és buitTornar a la botiga