SOM PONT

En el títol d’aquesta salutació he volgut deixar implícita la conscienciació de pertinença dels seus membres a l’associació cultural El Pont Cooperativa de Lletres, adquirida gradualment des del seu naixement en l’Aplec de Benassal, el 25 de setembre de 2010, amb el propòsit de compartir i fer present en la societat les noves sinèrgies literàries dels escriptors contemporanis de les comarques valencianes del nord, sense deixar de respectar i reivindicar els autors del passat.

Una de les realitats del transcórrer de l’associació ha estat la consecució d’una bona part dels objectius marcats en la seua fundació, a fi de fer visibles les propostes diverses de narradors i poetes de les nostres comarques, en activitats col·lectives: trobades, recitals, fires del llibre, homenatges literaris i l’edició de la primera obra col·lectiva de relats “Un pont sobre el meridià“. I en activitats singulars s’ha incidit en aquest sentit de pertinença, perquè són molts els associats que, en les presentacions dels seus llibres o en entrevistes als mitjans de comunicació, han dedicat unes paraules a ressenyar l’existència i la realitat d’El Pont. Part destacada és la col·laboració de l’associació amb altres entitats culturals, que han sol·licitat la nostra presència, en tertúlies literàries organitzades per la Universitat Jaume I, en la Festa per la Llengua, d’Escola Valenciana o la participació en la Setmana Soler i Godes, entre altres.

En definitiva, aquests són una mostra dels actes mínims que sustenten la nostra activitat i als quals hem de donar continuïtat, per obrir encara més aquest pont a la societat i fer-la partícip en diferents actuacions, com ara el recitals-homenatge a poetes, escriptors –exemple recent és el de Vicent Andrés Estellés, on el públic va llegir a l’escenari. I seguir, dins de les nostres possibilitats, mantenint la voluntat de ser itinerants arreu del territori. Un pont obert a explorar moltes dreceres, a fomentar i fer arribar l’immens patrimoni cultural que ens ofereix la literatura en valencià i les nostres veus, com a manera de compartir i fer estimar el nostre idioma. Atenció especial mereixen les xiquetes i els xiquets, als quals hauríem de dedicar més actes participatius (poesia / narrativa), especialment amb la col·laboració de col·legis i instituts d’educació secundària.

Des d’ací us encoratge a totes i a tots a seguir trencant el silenci amb el traç de la vostra paraula; tan sols enaltint i fent visible la nostra cultura, ens podrem enlairar i, com va dir Vicent Andrés Estellés, ser poble.

Som pont i seguim.

(Vicent Jaume Almela ha estat elegit president d’El Pont Cooperativa de Lletres)