Bases de la 19ena. edició dels Premis de la Mar de Poesia

 

 1. L’Excm. Ajuntament de Castelló, en col•laboració amb l’Associació Cultural La Barraca, convoca la 19ena edició dels Premis de la Mar, en record als poetes Manel Garcia Grau i Miquel Peris Segarra, i en homenatge a la mar Mediterrània, mare de vida, de cultura, d’humanisme i de solidaritat.
 2. Aquesta dinovena convocatòria serà de Poesia. Els Premis, que hauran de tractar el tema de la mar, seran els següents: Premi Grumet Manel Garcia Grau, per a joves. / Premi Miquel Peris Segarra.
 3. Al Premi Grumet Manel Garcia Grau, podran concórrer joves fins a l’edat de 16 anys. La dotació serà de 300,00 euros, inclosos els impostos que calga aplicar-hi. Els originals constaran d’un o més poemes, amb una extensió mínima de 50 versos o línies. S’accepta també la prosa poètica.
 4. Al Premi Miquel Peris Segarra, podrà concórrer qualsevol persona major de 16 anys. La dotació serà de 900,00 euros, inclosos els impostos que calga aplicar-hi, a més de la publicació de l’obra. Els originals constaran d’un o més poemes, amb una extensió mínima de 300 versos o línies. S’accepta també la prosa poètica.
 5. El termini de presentació tindrà com a data límitel dia 1 dejuny de 2012.
 6. Els originals es presentaran per quintuplicat i sense signar, indicant clarament el premi en el qual es concursa. A més a més, es farà constar el nom, l’adreca i el telefon de l’autor dins d’un sobre tancat.
 7. Els originals s’hauran de Iliurara: 19ena Edició Premis de la Mar. Premi Grumet Manel Garcia Grau o Premi Miquel Peris Segarra. Tinència d’Alcaldia del Grau. Passeig Bonavista núm 28. 12100 El Grau de Castelló
 8. Prèviament nomenat per l’Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana, el Jurat comunicarà de manera oficial la seua decisió en un acte públic el diumenge 17 de juny de 2012 a les 19 hores en el Centre Cultural La Marina del Grau de Castelló, amb assistència de les persones guanyadores.
 9. Les obres no premiades estaran a disposició dels/de les autors/autores en la Tinència d’Alcaldia del Grau, fins al 31 de Juliol en hores d’oficina.
 10. S’entén d’aplicació a aquestos premis la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en un règim especial, de conformitat amb el contingut a la Disposició Addicional 10ena d’aquest text legal.
 11. En el cas de reclamació o conflicte, seran competents els tribunals amb jurisdicció sobre la ciutat de Castelló de la Plana.
0
  0
  La teua cistella
  El carret és buitTornar a la botiga