Llibre d’Aín. Josep Lluís Abad i Bueno

Títol: Llibre d’Aín
Autor: Josep Lluís Abad i Bueno
Any: 2011
Llicència: CC BY-NC-ND 2.5 Spain
Enllaç de descàrrega: llibre-ain.pdf

Llibre d’Aín és una mostra de la unió entre vida externa, equilibri intern i realitat tangible, ja que em consta que el poeta estiueja a la població d’Aín, en ple contacte amb la natura. És per això que als versos habita un rerefons bucòlic, on la serenitat, la bellesa i la pau interior se’ns obsequien des d’allò més profund del filòsof poeta, unit a un bri hedonista, de recerca del plaer, de la joia de les vivències humanes, amb el ferm desig de fer conéixer als lectors la veritat que amaga l’existència.
El llibre, un regal que ara tenim a les mans, consta de dos blocs centrals: Cambra interior i Una altra naturalesa, que es divideixen alhora en poemes individuals que permeten una progressió temàtica des de l’ombra inciàtica a l’esplendor de la natura, a més d’un introit i una cloenda on es reflexiona sobre el perquè de l’amor.