Germà Colón, l’AVL i la filologia catalana: una correspondència esclaridora