Vicent Pau Serrai Joan Bta. Campos, socis honorífics